İş / Eleman Arıyorum!Fikrim var !
BTÇH - Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği BTÇH - Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği
  • Bakır El Sanatı- Ali Melih Atafırat Fotografı
  • Nilüfer Köylü Pazarı Nilüfer Köylü Pazarında Güneşli Bir Sabah- Ali Melih Atafırat Fotografı
  • Apolyont Han Apolyont Han'dan Gün Batımı-İzver Dönder Fotografı
  • Uzun Çarşı Uzun Çarşı'da Bayram Arefesi- İzver Dönder Fotografı
  • Yorgancılar Çarşısı Yorgancılar Çarşısı Her zaman renklidir- Ayşegül Çaylar Fotografı
  • Pirinç Han Pirinç Han - Photofest Zamanı- İzver Dönder Fotografı
  • Balibey Han Balibey Han- Vitray Atölyesi- İzver Dönder Fotografı
  • Çarşı'da Kış Çarşı'da Kış ve Güvercinler- Ömer Ziya Topsakal Fotografı
  • Kapalı Çarşı Kapalı Çarşı- 23 Nisan Sabahı- Ömer Ziya Topsakal Fotografı
  • BTCH Bölgesi Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi

Galeri

Hepsini Göster

Döviz Kurları

Hepsini Göster
www.meshurbursa.com    Katkılarıyla

Altın Piyasası

Hepsini Göster
www.meshurbursa.com    Katkılarıyla

Bursa'da Hava Durumu

Detaylı Göster
www.meshurbursa.com    Katkılarıyla

BTÇH Platform Dönemi

Aşağıda BTÇH Birliği Derneği ilk olarak Platform olarak kuruldu.Aşağıda Platform aşamasında arşiv bilgiler bulunmaktadır.

Resim Galerisinde kuruluş ve Platform aşamalarında arşiv resiler bulunmaktadır.Resimlerin hepsini görebilmek için hepsini göster yazısını tıklayınız.

BURSA TARİHİ ÇARSI VE HANLAR BÖLGESİ PLATFORMU

 Platformumuz; tarihi kapalı çarşı ve hanlar bölgesi olarak tanımlanan, Batı-Doğu yönünde: Cemal Nadir Caddesi ile İnönü Caddesi arasında; (Bakırcılar Çarşısı, Kapalı Çarşı,  Aynalı Çarşı, Uzun Çarşı, Okçular Çarşısı,......ek.liste.....  gibi ) Güney-Kuzey yönünde: Atatürk Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi arasında kalan;  (Bursa’nın tarihi mirası Emir Han, Koza Han, Bedesten, Geyve Han, Fidan Han, İpek Han, Pirinç Han, Tuz Han....ek.liste..... gibi ) tarihimizin ve günümüzün en önemli ticaret merkezinde yer almaktadır.

Yaklaşık sekiz aylık uğraş sonucunda, bölge esnafının, derneklerinin ve yönetimlerinin katılımı ile kendiliğinden gelişen bir sivil toplum örgütü olarak kurulmuştur.

Bölgemizde zaman içinde iki oluşum meydana gelmiştir.
1) Tarihi ve kültürel bir alan,
2) Doğal bir alışveriş alanı  

Platformumuz, bu iki oluşumu birbirinden ayırt etmeden, bölgenin kültürel yapısını korumayı, tanıtmayı, fiziki planlamasında söz sahibi olmayı, bölgesindeki ekonomik canlanmayı sağlamayı hedef edinmiştir.
Bölge sorunlarını tespit edip… gerçekçi, adil, bilimsel ve kalıcı çözümler üretecek… hiçbir siyasi oluşum içinde olmadan; tamamen sivil toplum kuruluşu olarak bölgesine hizmet edecektir.

İcra kurulu, sekretaryası, planlaması ve bölgenin sorunlarını çözecek komisyonlarını oluşturmuştur. Dolayısıyla, platform yakınma yerinden ziyade çözüm platformu olacaktır. Bölgesindeki bütün dernek ve yönetimleri kapsayacak, çevresindeki bütün aktivitelere, sosyal ve idari toplantılara katılıp, temsil edilecektir.

Asli Görevleri :
Bölgesindeki sorunları tespit etmek
İlgili kurumları harekete geçirmek
Kamuoyu oluşturmak
Bölgenin tanıtımını yapmaktır.

Bu görevleri yerine getirebilmek için aşağıdaki kurumlarla sürekli irtibat halinde olacaktır:
1 ) Valilik
2 ) Büyükşehir Belediyesi
3 ) Osmangazi Belediyesi
4 ) Kültür ve Turizm Müdürlüğü
5 ) Ticaret ve Meslek Odaları
6 ) Üniversiteler ve Eğitim Kurumları
7 ) Sivil Toplum Kuruluşları
8 ) Medya

Fiziki Sorunlar
2) Yönetim Sorunları
3) Eğitim Sorunları
4) Tanıtım Sorunları

1) Fiziki Sorunlar:
-----------------------
Müşteri otoparkları;

Bölgemize ve çarşılarımıza alışveriş için gelen, sadece müşterilerimize hizmet veren, (işveren, lojistik ve turist araçlarından arındırılmış) küçük ama bölgeye dağılmış otoparklardır. Otoparkların yapılması kadar nitelikleri de önemlidir.

a)    Çarşılara olan konumları
b)    Araç giriş ve çıkışların rahatlığı
c)    Müşterilerin araçlarından inip rahat ve güvenli şekilde alışveriş yapmaları sağlanmalıdır. Çarşılara ulaşacakları mesafeler kısa, ferah ve aydınlık olmalıdır. Çarşı bağlantıları modern, tasarımlı ve çevre düzenlemeleri mükemmel olmalıdır.


Modern Tuvaletler;

Çarşılar ve hanlar arasında en az 150 metrede bir özellikle bayanların kullanabileceği etrafı mümkün olduğunca açık, düzayak modern tuvaletlerin yapılması.

Nitelikleri :

a)    Tabela ve yönlendirmelerinin olması gerekir. Tabelalar dikkat çekici olmalıdır.
b)    Mevcut tuvaletlerin sadece bu bölgede çalışanlara, yeni yapılacakların sadece müşterilere hizmet vermesi sağlanmalıdır.
c)    Düzayak olması: Hiçbir bayan bodrum kat veya merdiven altındaki bir tuvalete girmek istemez.
d)    Sürekli hijyenik ve temiz olması gerekmektedir. Bu bölge gün içinde çok ciddi bir nüfusa hizmet etmektedir.
e)    Çevre düzenlemeleri ve ışıklandırmaları mükemmel olmalıdır.


Seyyar çıkmalar;

Mağazaların kendi alanlarının dışına taşarak, yaya yürüyüş alanlarını daraltmaları.

Görsel görüntü kirliliği;

Tabela, pankart, branda, kablo ve çevre kirliliğinin önlenmesi.

Fiziki düzenlemeler;

Çarşı ve Hanlardaki hasarlı çatıların onarılması, bazı çarşılarımızın çatı sistemlerinin yenilenmesi, su giderlerinin ve izolasyonlarının yapılması. Doğal dinlenme alanlarının oluşturulması.

Seyyar satıcılar;

Bölge her türlü seyyar satıcıdan arındırılmalı, denetimlerin mesai saatleri dışında da devam etmesi sağlanmalıdır.

Tarihi dokunun korunması;

Çarşı ve Hanlarımızdaki tarihi dokuya, esnafımızın dekorasyon ya da satış amaçlı zararının önlenmesi.

Güvenlik;

Kamera güvenlik sistemi eksikliği ve yangın vanalarının yetersizliği tarihi çarşı ve hanlarımızı tehlikelere açık durumda bırakmaktadır.

Ulaşım;

Bölgemizdeki batı-doğu yönündeki paralel aksların çevre düzenlemesinin iyileştirilmesi;
Güney-kuzey yönündeki sınırlı olan aksların çoğaltılması, aydınlatmalarının ve çevre düzenlemelerinin yapılması; Haşim İşcan Caddesindeki raylı sisteme yaya ulaşımını rahatlatacaktır.
Buna ilave olarak Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Caddesinde sürekli dolaşacak ring hattı( otobüs veya nostaljik bir tramvay hattı gibi ), bölge trafiğini rahatlatacaktır.

2) Yönetim Sorunları:
-----------------------------
Yaptırım gücünden yoksun çarşı ve han yönetimleri, yaptırım gücüne sahip resmi kurumların arasındaki koordinasyon eksikliği, Tarihi Çarşı ve Hanlara özgü kanun ve yasa eksikliği, bu bölgelerde ciddi yönetim zaafları oluşturmaktadır.

3) Eğitim Sorunları:
---------------------------
Esnafımızın ve çalışanlarının bir kısmının çarşı kültüründen eksik olması,
Geleneksel esnaf ahlakındaki çözülmeler, çığırtkanlık gibi kötü alışkanlıkların sonlandırılması,
Tüketici hakları konusunda esnafımızın bilinçsizliği,
Çarşılarımızda satılan ürünlerin etiketlendirilmesi ve barkot sistemine geçilmesi,
Çağdaş satış tekniklerinin, geleneksel ticaretimize kazandırılması gibi eğitim ile çözülecek sorunlar.

Çalışanların ve işverenlerin eğitimi:

Bilimsel olmalıdır ve profesyoneller tarafından yapılmalıdır. Üniversite, Milli Eğitim Müdürlüğü, Meslek Okulları, Ticaret Odası ve Esnaf Odaları, hatta özel eğitim kurumlarıyla diyalog kurulup bir komisyon oluşturulmalı, verilecek eğitimin niteliği belirlenmelidir.
İşveren ve çalışanların katılımı zorunlu hale getirilmeli, eğitim sürecinin sonunda resmi bir sertifika verilmesi ve işverenlerimiz tarafından bu belgenin istenmesi öncelikli olmalıdır. Aynı şekilde, işverenlerinde eğitim sürecinden geçirilip, yeniden ustalık belgesi almaları mecbur kılınmalıdır.
 
4) Tanıtım Sorunu:
---------------------------
Tanıtımların, etkinliklerin ve organizasyonların profesyonel bir ekip tarafından Osmangazi Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Müdürlüğü Valilik ve Ticaret Odalarından destek alınarak, tüm bölgeye dağıtılarak yapılmasında fayda vardır. Organizasyonların, platformun bilgisi çerçevesinde yapılması bölge katılımını ve tanıtımını artıracak, sorunları minimize edecektir.

Sorunlarımızın kaynağının Çarşı ve Hanlarımızın çağdaş bir yönetim modeliyle yönetilmemesi olarak düşünmekteyiz. Bu sebepledir ki, kurumlar arası  koordinasyonun platformumuz ile sağlanması, bölge sorunlarını asgariye indirecek, çarşı ve hanlarımızı bir marka olarak yeniden canlandıracaktır.
Tarihi açıdan eşsiz güzelliklere sahip olan mekanlarımızı, alışverişin tadına doyum olmayan alanlar olarak güçlendirmek tek düşüncemizdir.

 

Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Platformu
İcra Kurulu


Başkan :


          Doğan Alakoç


Başkan Yardımcıları :


          Muhsin Özyildirim ( İdari )

          Levent Arslansoy ( Planlama )

          Şeref Akgün ( Mali )


Üyeler :


          İhsan Gür

          Fahrettin Tüccaroğlu

          Bülent Erginal                                                                                                                                         


Sekreterya :

          Necati Tunç

 

Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Platformu İcra Kurulu
Komiteleri
Eğitim ve Çevre Komitesi: Levent Arslansoy


Hasan Tunçman               
Muhammer Dündar
Mehdi Kamruz
Bülent Erginal
Levent Aldemir
Faruk Islak
İrfan Küçükbalkan
Merih Buztaş
                    
Plan-Proje Komitesi: Muhsin Özyıldırım

Levent Arslansoy
Osman Küçüksulular
Sami Ekin
Sadık Yavuz
Recep Gürbüz
Abdülkadir Kılınç
Sadık Yavuz

Basın- Halkla İlişkiler ve Tanıtım Komitesi: Şeref Akgün

Erkan Öncel
Fahrettin Tüccaroğlu
Rıdvan Şen
Nizamettin İleri
Ömer Özcan
Hakan Ruşen
                                                                                                                                   
Hazırlayan
Levent Arslansoy

 

Bu sitenin tüm hakları saklıdır. © 2009 - 2016 | BTÇH - Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Sitede kullanılan tüm görsel ve metinsel içeriğin izinsiz olarak kullanılması yasaktır.